info@markoamarko.sk

O Spoločnosti

Spoločnosť MARKO a MARKO s.r.o. bola založená v roku 2005. Je zaregistrovaná na Okresnom súde v Prešove, oddiel S.r.o, vložka 16143/P. Prvotným zámerom majiteľov bolo zúročiť svoje viac ako 20-ročné skúsenosti z realizácie stavieb doma a v zahraničí, a priniesť na trh v regióne stavebnú firmu ponúkajúcu rekonštrukciu domov, tesárske a pokrývačske práce, a hlavne v tom čase stále aktuálnejšie zatepľovanie fasád.

Postupom času sa spoločnosť prestala špecializovať iba na počiatočné stavebné práce, ale ponúka kompletnú stavebnú činnosť. V spolupráci s viacerými osvedčenými subdodávateľmi sme schopní v reálnom čase zrealizovať aj diela väčšieho objemu, čoho dôkazom sú niektoré diela spomenuté v referenciách.

Firma je držiteľom niekoľkých certifikátov a licencií, ktoré si pravidelným preškoľovaním a preskúšavaním predlžuje a obnovuje.

V súčasnej dobe má spoločnosť 36 kmeňových zamestnancov a 40 zmluvných pracovníkov, ktorých spoločnosť zamestnáva celoročne. Štruktúra spoločnosti je stabilizovaná a firma sa prezentuje ako stavebná firma zameraná predovšetkým na kvalitu práce a spokojnosť zákazníka.

Dobré meno spoločnosti, spokojnosť klientov, vzrastajúce objemy a prosperita firmy sú dôkazom, že prvotný cieľ a vytýčená cesta boli správne, a zámer majiteľov spoločnosti sa darí napĺňať.